A Cookie technológia segítségével Ön a legtöbbet hozhatja ki weboldalunkból. Kérjük, engedélyezze a Cookie-k használatát. A weboldal bármelyik linkjére kattintva Ön elfogadja a cookie-k használatát. További információért kérjük, olvassa el ADATVÉDELMI NYILATKOZATUNKAT a cookie-k használatáról.
Hírlevél:

2023. december 31-ig teljesített új lakóingatlan értékesítésekre vonatkozó 5%-os adókulcs alkalmazása és az utalványok ingyenes átruházásának adókötelezettsége

21 november 2018

 

Az Országgyűlés által 2018. november 13-án elfogadott őszi adócsomag általános forgalmi adó tekintetében az idei évben korábban elfogadott, és 2018. évi XLI. törvényhez képest két jelentős változást jelent: az egyik az ún. új lakóingatlanokra vonatkozó kedvezményes, 5%-os adókulcs alkalmazásának meghosszabbítása, a másik pedig az utalványok áfa-rendszerbeli (újra) szabályozása.

Az elfogadott törvényjavaslat az általános forgalmai adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (“Áfa tv.”) értelmében új lakóingatlannak minősülő ingatlanok értékesítése esetén a kedvezményes 5%-os adókulcs alkalmazásának határidejét a 2023. december 31-ig történő teljesítésekre meghosszabbítja. Az Áfa tv. értelmében azok az ingatlanok minősülnek új lakóingatlannak, amelyek

  • első rendeltetésszerű használatbavétele az értékesítésig még nem történt meg, vagy
  • első rendeltetésszerű használatbavételük megtörtént, de az arra jogosító hatósági engedély véglegessé válása, vagy a használatbavétel hallgatással történő tudomásulvétele és az értékesítés között még nem telt el 2 év, vagy – amennyiben az ingatlan beépítése egyszerű bejelentés alapján valósult meg, a beépítés tényét igazoló hatósági bizonyítvány kiállítása és az értékesítés között még nem telt el 2 év azzal, hogy az összes hasznos alapterület nem haladhatja meg a 150 nm-t, illetve egylakásos ingatlan esetén a 300 nm-t.

A kedvezményes adómérték alkalmazására a fenti meghatározás szerint új lakóingatlannak minősülő ingatlanok esetében annak 2016. január 1-jével történt bevezetésekor 2019. december 31-ig volt lehetőség.

Tekintettel azonban a jogszabályhely értelmezésével kapcsolatban felmerült számos értelmezési nehézségre és az építőiparban jelentkező munkaerőhiányra, a Kormány a szakmai szervezetekkel is egyeztetve a határidő meghosszabbításáról, és a kedvezményes adókulcs igénybevételének egyértelműsítéséről döntött. 

Új lakóingatlanok értékesítésére tehát a kedvezményes adókulcsot abban az esetben lehet 2023. december 31-ig alkalmazni, ha eddig az időpontig a teljesítés megtörténik, és, amelyekre vonatkozóan

  • építési engedélyhez kötött építési munka esetén a lakóingatlan építésére 2018. november 1. napján van végleges építési engedély, vagy
  • egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenységet legkésőbb 2018. november 1. napján bejelentették.

 

Az utalványok áfa-kezelésének szabályozásával kapcsolatos jogharmonizációs kötelezettségének az Országgyűlés a tavaszi adócsomag keretében eleget tett. A 2018. évi XLI. törvénnyel ugyanis az utalványokról szóló 2016/1065/EU tanácsi irányelv rendelkezései implementálásra kerültek az Áfa tv-be. A 2018. november 13-án elfogadott módosítás azt az esetet rendezi, amikor – az egycélú utalvány kibocsátójától eltérő más – adóalany az utalványt ingyenesen átruházza. Ez az ügylet ugyanis adókötelezettséget keletkeztet feltéve, hogy az utalvány szerzéséhez levonható adó kapcsolódott.

Az utalványokra vonatkozó új szabályok – változatlanul - a 2019. január 1-jétől kibocsátott utalványokra vonatkoznak.

 

 

 

Sári Szilvia |