A Cookie technológia segítségével Ön a legtöbbet hozhatja ki weboldalunkból. Kérjük, engedélyezze a Cookie-k használatát. A weboldal bármelyik linkjére kattintva Ön elfogadja a cookie-k használatát. További információért kérjük, olvassa el ADATVÉDELMI NYILATKOZATUNKAT a cookie-k használatáról.
 • 2020. – A koronavírus-járvány hatásainak mérséklésével kapcsolatos adózási könnyítésekről
Hírlevél:

2020. – A koronavírus-járvány hatásainak mérséklésével kapcsolatos adózási könnyítésekről

24 április 2020

 

A Gazdaságvédelmi akcióterv keretében a koronavírus-járvány gazdasági hatásainak mérséklése érdekében régóta várt szabályokat hirdetett ki a jogalkotó a 140/2020 (IV. 21.) Korm. rendeletben.

 

 1. Év végi beszámolókat és bevallásokat érintő módosítások

 

A kormányrendelet alapján sok vállalkozás részére adókönnyítési és likviditási könnyebbség érhető el azzal, hogy a beszámolók és a bevallási kötelezettségek teljesítésének határideje, valamint az adóbevallásokhoz kapcsolódó adófizetési kötelezettség 2020. szeptember 30-ára tolódik az alábbi adónemekben:

 • Társasági adó
 • Helyi iparűzési adó
 • Innovációs járulék
 • Kisvállalati adó
 • Energiaellátók jövedelemadója

Az intézkedés azon vállalatokat is érinti, amelyek az üzleti évtől eltérő adóévet választottak. A beszámoló készítési határidő marad április 30-a, illetve május 31-e az ún. közérdeklődésre számot tartó gazdálkodók esetében, vagyis a tőzsdei cégeknél, a bankoknál, a biztosítóknál és a befektetési vállalkozásoknál, de nekik is elegendő szeptember 30-ig benyújtani a bevallást, illetve befizetni az adót. 

Az év végi kötelezettségeknek megfelelően, a rendelet hatálybalépésének napja és a 2020. szeptember 30-a között esedékessé váló - az éves bevallással egyidejűleg teljesítendő - társasági adóelőleg, kisvállalati adóelőleg, energiaellátók jövedelemadója adóelőleg, innovációs járulékelőleg megállapítási és bevallási kötelezettségének az adózó 2020. szeptember 30-ig tehet eleget.

A rendelet hatálybalépésének napja és 2020. szeptember 30-a között esedékessé váló adóelőlegeket az adózó az utolsó rendelkezésre álló adóelőleg-, illetve járulékelőleg-bevallásban megállapított előleg-kötelezettség alapulvételével, azonos ütemezésben állapítja meg és a rá irányadó határidőig fizeti meg. Az adózó ezen adó-, illetve járulékelőleg mérséklését annak esedékessége előtt kérheti, ha számításai szerint a 2020-ban kezdődő adóév adója, illetve járuléka nem éri el az adó-, illetve járulékelőleg összegét.

Helyi iparűzési adó tekintetében, amennyiben az adózó iparűzési adóbevallás-benyújtási, adóelőleg-bevallási kötelezettségét a 2020-ban kezdődő adóelőleg-fizetési időszak első előlegrészlete esedékessége napjáig nem teljesítette (naptári éves adózóknál ez szeptember 15-e), akkor ezen előlegrészlet esedékességekor az előző - korábban bevallott - iparűzési adóelőleg-részlet összegét kell megfizetni. Az adózó kérheti ezen adóelőleg-részlet mérséklését annak esedékessége előtt, ha számításai szerint a 2020-ban kezdődő adóév adója nem éri el az adóévi adóelőleg összegét.

 

 1. SZÉP kártya

 

A Széchenyi Pihenő Kártya formájában béren kívüli juttatásként adható összeg megemelésre került:

 • szálláshely alszámlájára utalt támogatás legfeljebb évi 400 ezer forint,
 • vendéglátás alszámlájára utalt támogatás legfeljebb évi 265 ezer forint,
 • szabadidő alszámlájára utalt támogatás legfeljebb évi 135 ezer forint.

Az éves rekreációs keretösszeg, amennyiben a munkavállaló munkaviszonya egész évben fennáll:

 • költségvetési szerv esetében évi 400 ezer forint,
 • más munkáltató esetében 800 ezer forint.

Amennyiben a munkaviszony az év csak egy részében áll fenn, úgy a munkavállaló által a munkáltatónál az adott évben a juttatás alapjául szolgáló jogviszonyban töltött napokkal arányos összeg a juttatható rekreációs keretösszeg.

A 2020. április 22-től 2020. június 30-ig adott juttatások tekintetében nem terheli szociális hozzájárulási adó a Széchenyi Pihenő Kártya kártyaszámlájára utalt béren kívüli juttatásnak minősülő összeget.

 

 1. Társadalombiztosítás, szociális hozzájárulási adó

 

A veszélyhelyzetre tekintettel a fizetés nélküli szabadságon lévő dolgozók részére 2020. május 1-től a munkáltató vallja be és fizeti meg az egészségügyi szolgáltatási járulék összegét a tárgyhót követő hónap 12. napjáig. A munkáltató kérelmére a NAV engedélyezheti, hogy a munkáltató a veszélyhelyzet megszűnését követő 60. napig fizethesse meg az egészségügyi szolgáltatási járulék összegét.

A korábbi ígéreteknek megfelelően a szociális hozzájárulási adó mértéke 17,5%-ról 15,5%-ra csökken 2020. július 1-jétől.

 

 1. Az adózás rendjét érintő változások

 

Új speciális és ingyenes fizetési könnyítést vehetnek igénybe a koronavírus-járvány miatt bajba jutott adózók. A veszélyhelyzet megszűnését követő harmincadik napig előterjesztett kérelem mindenki részére illetékmentes, amelyben a veszélyhelyzetre hivatkozással 12 havi részletfizetés vagy 6 havi pótlékmentes fizetési halasztás kérhető minden adófajtára. A fizetési könnyítés 5 millió forint tartozásig, egy alkalommal vehető igénybe. Újdonság még, hogy a munkavállalótól levont járulék és szja tekintetében is kérvényezhető a kedvezmény.

Az adóhatóság a nem természetes személy adózónak a veszélyhelyzet megszűnését követő harmincadik napig előterjesztett kérelme alapján, az őt terhelő adótartozást egy alkalommal, legfeljebb 20%-kal, de 5 millió forintot meg nem haladóan mérsékli, amennyiben a kérelmező gazdasági tevékenységét - a veszélyhelyzetre visszavezethetően – az adótartozás megfizetése ellehetetlenítené. A mérséklés egy adónem tekintetében kérelmezhető.

Az előbbiekben említett kedvezmények ugyanazon adótartozásra együttesen nem alkalmazhatóak.

A veszélyhelyzet ideje alatt végzett és az azt követő minősítés során az állami adó- és vámhatóság a feltételek vizsgálata során figyelmen kívül hagyja a veszélyhelyzet ideje alatt vagy az azt követő harminc napon belül esedékes adókötelezettség megsértése miatt az adózó terhére megállapított adókülönbözetet. Az adózó megbízható adózói minősítése nem szüntethető meg a veszélyhelyzet ideje alatt vagy az azt követő harminc napon belül esedékes adókötelezettség megsértése miatt a terhére megállapított adókülönbözetre való hivatkozással.

Az EKÁÉR rendszert érintő szabályozás alapján az adózó a vészhelyzet ideje alatt, valamint a vészhelyzet megszűnését követő harmincadik napig mentesül a kockázati biztosíték nyújtása alól. Továbbá az állami adó- és vámhatóság hivatalból haladéktalanul intézkedik a már befizetett kockázati biztosíték összegének az adózó részére történő visszautalásáról. Az útszakasz mentesítésre vonatkozó engedély érvényessége a veszélyhelyzet ideje alatt végig fennáll.

Amennyiben a pénztárgépek esetében a jogszabályi megfelelést szolgáló felülvizsgálat a veszélyhelyzet időtartama alatt járna le, úgy a vizsgálatot a veszélyhelyzet megszűnését követő 120 napon belül köteles elvégezni az üzemeltető. Ugyanezen szabály érvényes az élelmiszer-értékesítést kezelőszemélyzet nélkül végző automaták esetében is.

 

V. Idegenforgalmi adó

A koronavírus által leginkább kitett ágazatot segítendő, a 2020. december 31-ig terjedő időszakban a vendégéjszaka után fizetendő idegenforgalmi adót az adó alanyának nem kell megfizetnie, az adó beszedésre kötelezettnek nem kell beszednie és befizetnie. Továbbra is bevallási kötelezettsége van azonban a be nem szedett adót illetően, kivételt képez ez alól, ha ennek összege 0.

 

VI. Egyéb (KIVA, KATA, EKHO)

A kisvállalkozásokat segítendő 2021. január 1-jétől 12% helyett 11%-ra csökken a kisvállalati adó (KIVA) mértéke.

A főállású kisadózó e jogállásának időtartama alatt biztosítottnak minősül, a társadalombiztosítás ellátásairól és a magánnyugdíjra jogosultakról szóló törvényben meghatározott valamennyi ellátásra jogosultságot szerezhet, ezen ellátások számításának alapja havi 102 000 forint, magasabb összegű tételes adó fizetése esetén 170 000 forint.

Az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás esetében a kifizető a megállapított ekho alap összege után 15,5% ekhót fizet 2020. július 1-jétől.