A Cookie technológia segítségével Ön a legtöbbet hozhatja ki weboldalunkból. Kérjük, engedélyezze a Cookie-k használatát. A weboldal bármelyik linkjére kattintva Ön elfogadja a cookie-k használatát. További információért kérjük, olvassa el ADATVÉDELMI NYILATKOZATUNKAT a cookie-k használatáról.
Hírek:

2016-os adóváltozások

15 október 2015

A Nemzetgazdasági Minisztérium 2015.10.13-án benyújtotta a Parlamentnek a „az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény és egyes adótörvények módosításáról” szóló törvényjavaslatát, amely a 2016-os adótörvény változások tervezetét tartalmazza. Jelen tájékoztatónk a 2016-os „adócsomaggal” kapcsolatos legfontosabb változásokat foglalja össze:

     Adózás rendje

 • A jogszabálytervezet bevezeti a „megbízható adózók” és a „kockázatos adózók” törvényi kategóriáit. Ennek lényege, hogy az adózási szempontból megbízhatónak minősülő adózók az általános szabályokhoz képest pozitív, míg a kockázatosnak minősülő adózók az általános szabályokhoz képest szigorúbb elbírálásban részesüljenek.
 • Megjegyezzük, hogy a „megbízható” és „kockázatos” adózókat a törvényjavaslat alapján az adóhatóság automatikusan minősíti (a 2016. első negyedévét követően), eltérően a „köztartozásmentes adózó” illetve „minősített adózó” kategóriáitól (tekintettel arra, hogy a köztartozásmentes valamint minősített adózói adatbázisban történő regisztráció nem automatikus, azt külön kérelmezni kell).
 • Megbízható adózónak minősül az a vállalkozás, amelyik legalább három éve működik, öt évre visszamenőleg nem volt 3 százaléknál nagyobb adókülönbözete, és 500 ezer forintnál nagyobb adótartozása, illetve megfelel egyéb, a törvényben felsorolt feltételeknek.
 • A megbízható adózók esetében a kiszabható mulasztási bírság és adóbírság felső határa 50%-kal kevesebb, mint az általános szabályok szerint megállapított mérték, továbbá esetükben évente egy alkalommal automatikusan 12 havi pótlékmentes részletfizetési kedvezményt engedélyez az állami adóhatóság. A javaslat szerint további kedvezmény, hogy 2017. január 1-jétől a megbízható adózók általános forgalmi adó kiutalás iránti kérelmét az adóhatóság 45 napon belül teljesíti, míg 2018. január 1-jétől 30 napon belül.
 • Ettől eltérően, szigorúbb elbírálás alá eső „kockázatos” adónak minősül az adózó, ha szerepel a nagy összegű adóhiánnyal vagy nagy összegű adótartozással rendelkező adózók közzétételi listáján, valamint, ha szerepel a be nem jelentett alkalmazottat foglalkoztató adózók közzétételi listáján, vagy ha egy éven belül az állami adó-és vámhatóság ismételt üzletlezárás intézkedést alkalmazott vele szemben.
 • Ha a fenti törvényi feltétel bármelyike fennáll, az adózó az okot adó körülménytől számított egy évig automatikusan kockázatos adózónak minősül, kivéve, ha az okot adó adóhiányt, adótartozást megfizeti.
 • A kockázatos adózó esetében az általa visszaigényelt általános forgalmi adó kiutalási határideje minden esetben 75 nap, továbbá a késedelemi pótlék, az adóbírság, valamint a mulasztási bírság tekintetében is szigorúbb elbírálás alá esik.
 • Az adózó adóhatósági minősítésével kapcsolatosan a tervezet alapján lehetőség lesz ügyfélkapun keresztüli lekérdezésre, továbbá a minősítésre vonatkozó kifogás előterjesztésére is.
 • További változás, hogy a végelszámolással megszűnő vállalkozók tekintetében a jövőben a törvény alapján nem minden esetben lesz kötelező adóhatósági ellenőrzést lefolytatni, a kötelező ellenőrzés alól a nem kockázatos vállalkozások mentesülnének, az csak a kockázatos adózók végelszámolása esetén maradna meg.

Személyi jövedelem adó

 • Szélesedik az adóhatósági adó-megállapításra jogosultak köre. 2016-tól azon magánszemélyeknek, akik munkáltatójuknak úgy nyilatkoznak, hogy az adóévben kizárólag munkaviszonyból származó bevételük keletkezett, továbbá semmilyen adó-adóalap kedvezményt nem vettek igénybe, az úgynevezett „bevallási nyilatkozat” alapján az adóhatóság készíti el a személyi adóbevallást az adóévet követő év május 20-ig a munkáltató által (az adóévet követő év február 12-ig) benyújtott adó-és járulékbevallások alapján. A bevallási nyilatkozat a jogkövetkezmények szempontjából adóbevallásnak minősül.

 • Továbbá „bevallás ajánlattételi eljárás” keretében a magánszemélynek lehetősége lesz arra is, hogy az adóhatóságot kötelezze úgynevezett „bevallási ajánlat” elkészítésére, amely lényegét tekintve egy bevallás tervezet, amit a magánszemély szükség esetén kijavíthat, kiegészíthet. A magánszemély a bevallási ajánlat (szükség esetén annak magánszemély által kiegészítésének) elfogadásával teljesíti bevallási kötelezettségét.

 • A Nemzetgazdasági Minisztérium nyilatkozata alapján jövőre több mint 1,5 millió magánszemély adózónak nem kell adóbevallást benyújtania, mivel helyettük a bevallást az adóhatóság készíti majd el, terveik szerint 2017-ben pedig már körülbelül 3,5 millió szja-bevallást az adóhatóság intéz majd.

Általános forgalmi adó

 • A határozott időszaki elszámolású ügyletek vonatkozásában a törvényjavaslat harminc napról hatvan napra módosítja az adófizetési kötelezettség keletkezését az Áfa törvény 58.§ (1a) bekezdés b) pontját érintően, a javaslat indokolása szerint a gazdasági életben tipikusan alkalmazott fizetési határidőkre tekintettel, az önellenőrzések elkerülése érdekében.

 • A törvényjavaslat általános forgalmi adó szempontjából mentesíti a számlakibocsátási kötelezettség alól a nemzetközi légi személyszállítást végző szolgáltatókat, ugyanakkor továbbra is kötelező a Számviteli törvény hatálya alá tartozó bizonylatot kiállítaniuk. Ez a rendelkezés nem lesz alkalmazható abban az esetben, ha a légi személyszállítás igénybevevője az adóalanytól számla kibocsátását kéri.
Helyi adók
 • Adminisztráció csökkentés célját szolgáló új rendelkezés, hogy azon adózók, akik helyi adó szempontjából  több telephellyel rendelkeznek, a bevallási nyomtatványaikat (amelyek települési önkormányzatonként akár eltérő formátummal bírnak) a továbbiakban egységes bevallásban – az állami adóhatósághoz benyújtott általános nyomtatványkitöltő program segítségével -  teljesíthetik. Az állami adóhatóság tartalmi és formai vizsgálat nélkül továbbítja azt az érintett önkormányzatok részére. A helyi iparűzési adót ettől függetlenül továbbra is önkormányzatonként, az önkormányzati adóhatóság adófolyószámlájára kell megfizetni. A javaslat alapján e rendelkezés 2017. január 1-jén lép hatályba.
 • A helyi adózást érintő egyéb lényegi változásokat a „Szektorális változások” cím alatt részletezzük.

Szektorális változások (fuvarozási ágazatot érintő módosítások)

 • A törvényjavaslat indokolása alapján a logisztikai és közúti fuvarozási ágazat nemzetgazdasági szempontból kiemelt fontossággal bír, így a javaslat számos, e szektort érintő kedvező adóváltozást fogalmaz meg. Ennek alapján az adócsomag 2016-tól illetékmentességet biztosít a haszonjárművek (a gépjárműradóról szóló törvény szerinti autóbusz, nyergesvontató és tehergépkocsi) gazdálkodó szervezet általi visszterhes szerzés esetére.
 • Szintén a fuvarozási ágazatot érintő javaslat szerint 2016-tól a belföldön és külföldön autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő, megtett úttal arányos díj, illetve az autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő használati díj (útdíj) adóévben költségként,  ráfordításként elszámolt összegének 7,5%-a levonható a helyi iparűzési adóból. A módosítás szerint jövőben tehát nem csak a belföldi e-útdíj, hanem a külföldön megfizetett útdíj arányos része is levonható az önkormányzatnak fizetendő iparűzési adó összegéből.
 • Gépjármű adózás szempontjából a hatályos szabályozás szerint a vállalkozások azon „félpótkocsi” után is adókötelesek, amelyekhez nyergesvontató nem tartozik. A javaslat újra fogalmazza a nyergesvontatók esetén az adóalap tartalmát, továbbá megszűnik a „félpótkocsi” gépjármű adó kötelezettsége.
 • A javaslat alapján a belföldi árufuvarozásban közreműködő belföldi hivatalos kiküldetést teljesítő magánszemély részére fizetett összeg meghatározott része „igazolás nélkül elszámolható” költségnek minősül személyi jövedelemadó szempontjából.
 • Az illetékmentességgel valamint gépjármű adó mentességgel érintett adótárgyak köre kibővül az elektromos meghajtású járműveken túl az egyéb (a gépjárműradóról szóló törvény szerint) környezetkímélő járművekkel (illeték kötelezettséggel összefüggésben azok visszterhes vagyonszerzését érintően).
 • EKAER kötelezettségek szempontjából könnyítést jelent a törvényjavaslat a tekintetben, hogy amennyiben a közúti fuvarozást végző személynél lefolytatott ellenőrzés során az adóhatóság jogszabálysértést nem állapít meg, akkor a szállítmány mihamarabb továbbengedhető jegyzőkönyv felvétele nélkül is, kivéve ha a jegyzőkönyv felvételét az érintett kifejezetten kéri.

Egyéb adók

 • Jövedéki adózást érintően az Európai Bíróság határozatának tükrében változnak a pálinka magánfőzéssel kapcsolatos szabályok.
 • A javaslat számos egyéb formai és technikai jellegű módosítást tartalmaz, ugyanakkor lényegi változást nem eredményez sem társasági adózást, sem általános forgalmi adózás tekintetében.