A Cookie technológia segítségével Ön a legtöbbet hozhatja ki weboldalunkból. Kérjük, engedélyezze a Cookie-k használatát. A weboldal bármelyik linkjére kattintva Ön elfogadja a cookie-k használatát. További információért kérjük, olvassa el ADATVÉDELMI NYILATKOZATUNKAT a cookie-k használatáról.
Hírek:

2016. évi adóváltozások: Az időszakos elszámolású ügyletek teljesítési időpontja

05 október 2016

Elfogadták a 2016. évi adótörvény-módosításokat, ennek megfelelően véglegessé váltak a jövő évi adójogszabályok. Cikksorozatunkban az áfa regisztrált cégeket is érintő fontosabb változásokat mutatjuk be, elsőként az időszakos elszámolású ügyletek új teljesítési időpontjára vonatkozó előírásokkal foglalkozunk.

Melyek az időszakos elszámolású ügyletek?

  • azok a termékértékesítések, amelyekről a felek a köztük lévő megállapodás alapján meghatározott időszakonként számolnak el. (Pl. .
  • olyan szolgáltatások, amelyek ellenértékét állapítják meg. (

 

A 2015-ben hatályos szabályok szerint, ha a felek részletfizetésben vagy határozott időre szóló elszámolásban állapodnak meg, az ÁFA- szerinti teljesítési időpontnak az ellenérték megtérítésének esedékességét, azaz a fizetési határidőt kell tekinteni.

 

2016. január 1-jétől azonban az ÁFA- szerinti teljesítés időpontját az alábbi hármas szabályrendszer alapján kell meghatározni. Így esetenként eltérő lehet a teljesítési időpont a felek közti megállapodás szerint.

  1. Ha a fizetési határidő a számla kelte is az elszámolással érintett időszak utolsó napját, a teljesítési időpont a számlakiállítás napja.

Példa: Az október havi bérleti díjról szóló számlát szeptember 20-án állítják ki, a fizetés határideje október 5. Az ÁFA- szerinti teljesítési időpont ebben az esetben a számla kelte, tehát szeptember 20-a lesz.

 

  1. Ha a fizetés az elszámolással érintett időszak utolsó napját követően esedékes, a teljesítési időpont a fizetés esedékessége, de legfeljebb az elszámolási időszak utolsó napját követő 60. nap.

 

Példa 1: A szeptember havi adótanácsadói átalánydíjról kiállított számla fizetési határideje október 10, így a számlán feltüntetett ÁFA- szerinti teljesítési időpont október 10-e lesz.

 

Példa 2: A felek hosszú fizetési határidőben állapodnak meg, így a szeptember havi átalánydíj esedékessége december 2-ára esik. Ebben az esetben az ÁFA–szerinti teljesítési időpont november 29. lesz.   

 

  1. Minden más esetben az ÁFA–szerinti teljesítési időpont az elszámolással vagy részletfizetéssel érintett időszak utolsó napjával fog megegyezni. Az új szabályok közül ez lesz a legritkábban, lényegében akkor fordulhat elő, amikor a fizetés esedékessége éppen az elszámolási időszak utolsó napjára esik.

Példa: A szeptember havi bérleti díjról kiállított számla fizetési határideje szeptember 30., ami egybe esik az elszámolási időszak utolsó napjával, így ebben az esetben a teljesítési időpont szeptember 30. lesz.

 

Átmeneti szabályok

Az új szabályokat azokra az időszakos elszámolású ügyletekre kell először alkalmazni, amelyeknél az elszámolási időszak első napja, a fizetési határidő és a számla kelte is 2015. december 31-ét követő időpontra esik.

Példa 1: Az elszámolási időszak december 20-tól január 20-ig tart, a fizetési határidő január 30. Ebben az esetben még a régi szabályokat kell alkalmazni, mert bár a fizetési határidő december 31-ét követő napra esik, az elszámolási időszak első napja december 31-ét megelőzi.

Példa 2: A 2016. január havi ingatlan bérleti díjról szóló számlát 2015 decemberében állítják ki, a fizetési határidő 2016. január 5. Ebben az esetben még a régi szabályokat kell alkalmazni a teljesítési időpont meghatározására, hisz a számla kiállítása nem december 31-ét követő időpontra esik.

Példa 3: A 2016. január havi ingatlan bérleti díjról szóló számlát 2016. január 4-én állítják ki, a fizetési határidő 2016. január 20. Ebben az esetben már az új szabályokat kell alkalmazni a teljesítési időpont meghatározására, hisz mind a három releváns időpont 2015. december 31-ét követő időpontra esik.

 

 

Gyakorlati tudnivalók

  1. Számlakiállítóként mikor kell az áfát megfizetni?

A teljesítési időpont határozza meg az adófizetési kötelezettség keletkezését, tehát a fenti szabályok és a felek közötti megállapodás ismeretében lehet eldönteni, hogy melyik időszakban kell megfizetni és bevallani az áfát az adott ügylet után.

 

  1. Számlabefogadóként mikortól vonhatom le a felszámított áfát?

A számlabefogadó áfa levonási jogával az áfa fizetési kötelezettség keletkezésének napjától élhet, tehát ebben az esetben is a teljesítési időpont lesz a meghatározó.

Bár a megfelelő teljesítési időpont megállapítása és a számlán való feltüntetése a számlakiállító felelőssége, azonban a számlabefogadót is terheli felelősség levonási oldalon. Számlabefogadóként is érdemes megvizsgálni, hogy a számlán feltüntetett teljesítési időpont a szabályoknak és a szerződésben foglaltaknak megfelelően került-e megállapításra, hiszen ha a megengedettnél korábban helyezi levonásba az áfát, az adóhatóság késedelmi pótlékot számíthat fel.

 

  1. Milyen árfolyamot kell alkalmazni az adó alapjának forintban történő megállapítására?

Az árfolyamszabályokat a módosulás nem érinti, így továbbra is a számla kibocsátásakor érvényes árfolyamot kell majd alkalmazni a külföldi pénznemben kifejezett adó forintra történő átszámításakor. Továbbá szeretnénk hangsúlyozni, hogy az áfa összegét forintban az időszakos elszámolású ügyletekről kiállított belföldi áfás számlák esetében is kötelező feltüntetni.

 

Az egyes egyedi ügyletek kapcsán akár számlakiállítóként, akár befogadóként vesz részt az ügyletben, javasolt lehet előzetes adótanácsadói egyeztetés az adókockázatok csökkentése érdekében.