A Cookie technológia segítségével Ön a legtöbbet hozhatja ki weboldalunkból. Kérjük, engedélyezze a Cookie-k használatát. A weboldal bármelyik linkjére kattintva Ön elfogadja a cookie-k használatát. További információért kérjük, olvassa el ADATVÉDELMI NYILATKOZATUNKAT a cookie-k használatáról.
Hírek:

2014. évi változások a gyermekek után járó ellátások, és a családi kedvezmény tükrében

17 január 2014

2014. január 1-jével több törvényi változás következett be Magyarországon.

Fő szempont a kisgyermekes szülők ösztönzése, hogy minél kedvezőbb feltételek mellett tudjanak visszatérni a munka világába.

A korábbi évek szabályozása szerint egyidejűleg csak egy ellátást lehetett igénybe venni, ez azonban az újév kezdetével megváltozott.

„Gyed extra”

A változás eredményeképp a szülő részére több ellátást is lehet folyósítani, ám ennek feltétele, hogy több gyermek van a háztartásban, és az egyik gyermek 2013.12.31-ét követően szülessen. Azonban továbbra is választásuk szerint, csak az egyik szülő igényelheti az ellátásokat. Vagyis Egy szülő két ellátásra igen, de két szülő két ellátásra nem jogosult (kivéve gyermekápolási táppénz). Az ellátás iránti igényt továbbra is a foglalkoztatóhoz kell benyújtani.

Kisgyermekes szülők 2014.01.01-jétől, ha a gyermek 1 éves korát betöltötte, korlátlan időtartamban visszatérhetnek dolgozni, az ellátásokról (gyermekgondozási díj, gyermekgondozási segély) nem kell lemondani, vagy azt szüneteltetni. Egyidejűleg megilleti a kismamákat a folyósított ellátás és a munkabér is. A 2014. január 1-jét megelőzően szült kismamákra is vonatkozik ez a rendelkezés.

A kismama munkába történő visszatérését nem kell bejelenteni a gyedet-gyest folyósító szervnek, elegendő a munkáltatót tájékoztatni, hogy a munkavégzés mellett gyed-ellátást is igénybe vesz.

Amennyiben ezt megelőzően már a kismama a gyermek 2 éves kora előtt visszatért, és szüneteltette a gyed ellátását, 2014.01.01-jétől lehetősége van az ellátás továbbfolyósítását kérni a jogosultsági időből még hátralévő időtartamra. A továbbfolyósítás iránti kérelmet ahhoz a folyósító szervhez kell benyújtani, ahol az ellátást folyósították a szüneteltetést megelőzően. Azon kismamák, akik gyes mellett dolgoztak, de 2014. évben januártól a gyedre is jogosultak, csak a gyes lemondó határozat mellett igényelhetik az ellátást.

2013.12.31-ét követően született ikrek esetén a gyed jogosultsági ideje 1 évvel meghosszabbodik, akár a gyermek 3 éves koráig. Dupla gyedre azonban nem lehet kérelmet benyújtani, mert azonos várandósságból született gyermekek.

A változások a hallgatói jogviszonyban lévő szülő nőket is érinti. „Diplomás gyed”-ről beszélünk abban az esetben, ha a felsőoktatási intézmény hallgatója gyermeket vállal és ellátást igényel. Erre jogosult a 2013.12.31. után - a tanulmányai alatt vagy a tanulmányok megszűnését követő 1 éven belül - szülő nő. A jogosultság több együttes feltétel megléte esetén valósulhat meg, és az ellátás a gyermek 1 éves koráig jár.

Vér szerinti apa is lehet jogosult a diplomás gyedre abban az esetben, ha a szülő nő meghal, vagy ha a törvényalkotók által meghatározott valamelyik feltételnek a kismama nem felel meg.

Az ellátás iránti kérelmet az igénylő az OEP által rendszeresített nyomtatványon nyújthatja be.

* * *

A családi kedvezményt a családi pótlékra jogosult magánszemélyek vehetik igénybe. A mértéke továbbra is egy vagy két kedvezményezett eltartott esetén gyermekenként havi 62.500 Ft, három vagy annál több eltartott esetén gyermekenként havi 206.250 Ft.

Azok az elvált szülők, akik bírósági döntés alapján felváltva gondozzák gyermeküket, 50-50 %-ban jogosultak családi pótlékra, így 50-50 %-ban érvényesíthetik a családi kedvezményt is.

 

Új szabály a családi járulékkedvezmény: ha a bruttó bér kevesebb, mint az érvényesíthető családi kedvezmény összege, és valaki emiatt nem tudja azt teljes mértékben igénybe venni, a fennmaradó rész 16 %-át érvényesítheti a tárgyhónapban megfizetett természetbeni egészségbiztosítási járulék (4 %), pénzbeli egészségbiztosítási járulék (3 %) és nyugdíjjárulék (10 %) terhére, ebben a sorrendben. A munkáltatónak automatikusan figyelembe kell vennie a járulékkedvezményt, ha tehát a munkavállaló ezt nem kéri, az nyilatkozatában kell jeleznie. Jogosulatlan igénybevétele esetén 12%-os különbözeti bírsággal kell számolni.