• Világjárvány- Covid 19

    Hogyan reagálnak az európai vállalati vezetők

BDO GLOBAL:

A válság leküzdése a vállalkozások ellenálló képességével

15 július 2020

BDO Európai felmérés: Hogyan reagálnak az európai vállalati vezetők a globális világjárvány következményeire?

Csupán hat hónappal ezelőtt az európai vállalati vezetők még a technológiába, a tehetségbe és a termékek innovációjába történő befektetések által vezérelt intenzív növekedést terveztek. Ezek a prioritások mára jelentősen megváltoztak. Az új üzleti valóság az, hogy kulcsfontosságú lett az ellenálló képesség, és a vállalatok most újragondolják működési modelljeiket.

A BDO által közzétett első európai felmérés - Vezető pozíció biztosítása 2025-ben - óta eltelt fél évben a COVID-19 miatt kialakult válság gyökerestül felforgatta az üzleti életet. A BDO úgy érezte, itt az ideje, hogy újra megkeresse az európai vállalati felsővezetőket és felmérje, hogyan változott a véleményük.

 

BRÜSSZEL, 2020. július 9. A BDO nyolc európai piacon* működő 244 felsővezető bevonásával végzett kutatást, amelynek során azt akarta megtudni, hogy a világjárványra reagálva az európai vezetők milyen azonnali intézkedéseket hoztak, de ami még ennél is fontosabb, hogy miként változtak a stratégiai törekvéseik és a napi prioritásaik az elkövetkező hónapokra.

*Belgium, Dánia, Franciaország, Németország, Olaszország, Norvégia, Spanyolország és az Egyesült Királyság

A 6 legfontosabb megállapítás

A kutatás legfontosabb megállapításai megerősítik, hogy a COVID-19 hatása rendkívül súlyos volt az európai vállalkozásokra nézve, és azok fennmaradásához nélkülözhetetlen a kormányzati támogatás.

Az általunk megkérdezett európai cégvezetők arról számoltak be, hogy:

  • a COVID-19 hatása rendkívül súlyos, de nem mindenkit érint egyformán,
  • várakozásaik szerint a gazdasági kilátások a következő 6 hónapban romlani fognak,
  • növekedési terveiket átgondolták, a hangsúly az agresszív növekedésről az ellenálló képességre és a költségcsökkentésre helyeződik át,
  • a világjárvány rámutatott a szállítási lánc sebezhetőségére,
  • a válság mindenkit az üzleti modelljének alapvető átgondolására késztet, jelentős változtatásokra van szükség,
  • az új munkamódszerek hosszú távon megmaradnak, legalábbis részben.

 

Merjünk bátrak lenni

Trond-Morten Lindberg, a BDO EMEA-régióért felelős vezérigazgatója elmondta: „A felmérésünk eredményei közül leginkább biztatónak azt tartom, hogy a válság vitathatatlanul széleskörű és súlyos hatásai ellenére az összkép nem egyértelműen borús. Nem meglepő, hogy a legtöbb vállalkozás módosította növekedési célkitűzéseit, itt azonban nem csak az üzleti vezetők által a gazdasági károk csökkentése érdekében meghozandó nehéz döntésekről, például átmeneti elbocsátásokról vagy akár az üzleti tevékenység felfüggesztéséről van szó. Számomra a bátor döntések meghozatalának pozitív következményei is vannak a jövőre nézve, például a befektetés a tehetségbe és az innovációba, a meglévő termékek és szolgáltatások fejlesztése vagy adaptálása, valamint a szállítási láncok átgondolása és újjáépítése. Úgy gondolom, hogy ösztönöznünk kell a bátor döntéseket, amelyek eredményeként új technológiákat alkalmazunk, javítjuk a hatékonyságot, új üzleteket szerzünk vagy kibővítjük partneri kapcsolatainkat. A legbátrabb vezetők fognak túlélni és lesznek sikeresek, kiaknázva a kezdeti reakciók pozitív hatásait.”

 

Harmadik felekkel kapcsoaltos kockázatok: ellenálló képesség kialakítása a szállítási láncban

A megkérdezett európai üzleti vezetők közel 50%-a véli úgy, hogy szállítási láncuk sebezhetőbb, mint azt korábban gondolták. Az átgondolt beszerzés és az erős beszállítói kapcsolatok az ellenálló vállalkozás két alkotóeleme, de a válság további kihívásokat támasztott ezekkel a képességekkel kapcsolatban. A vállalkozások több mint egyharmada jelentette, hogy a világjárvány miatt legalább egy fontos beszállítóval beszüntette a kereskedést, és több mint 50%-uk törekszik arra, hogy új beszállítói kapcsolatok kiépítésével diverzifikálja a szállítási láncát és ily módon reagálni tudjon az ismeretlenre.

 

Fenntarthatóság

Trond-Morten Lindberg így folytatta: „Egy olyan időszakban, amelyben sokfelől nehezedik nyomás a vezetőkre, nagyon bátorító látni, hogy a fenntarthatósággal kapcsolatos prioritások nem változtak: a válaszadók közel 75%-ának továbbra is fontos szempont ez, ami a jelenlegi folyamatokat figyelembe véve aligha meglepő. Fontos, hogy a klímaváltozással kapcsolatos kérdéseket kiemelten kezeljük a vállalkozások és a kormányok programjaiban. Mindemellett azonban azt se felejtsük el, hogy az emberekbe történő befektetés is része a fenntartható növekedésnek. Noha a képzett munkaerő bevonzása és megtartása jelenleg nem elsődleges prioritás az üzleti vezetők számára, tudatosan át kell gondolniuk, hogyan tudják megtartani és motiválni a legjobban teljesítőket és az új munkatársakat, mivel ők kulcsszerepet játszanak majd a jövőbeli növekedésben.”

 

Az üzleti modellek frissítésre szorulhatnak

A vállalkozások többsége (75%) gondolja úgy, hogy üzleti folytonossági tervükben számos felmerült kihívást nem láttak előre: az üzletmenet folytonossága és a forgatókönyv-tervezés kulcsfontosságú eszközök lesznek a vezetők számára a jövőbeni üzleti ellenálló képesség kialakításához. A válság súlyos valósága lehetőséget ad a vezetőknek arra, hogy újragondolják jelenlegi üzleti modelljüket: a vezetők azon 44%-a közül, akik üzleti modelljeikben valamilyen változást terveznek, 9% radikális stratégiai változtatások végrehajtását tervezi.

 

Új valóság új munkamódszerekkel

A válságra adott azonnali válaszként a vállalkozások nagy többsége az otthoni munkavégzésre állt át, ami pozitív hatással volt a munkavállalók jólétére és bizalmára. Kutatásaink azt mutatják, hogy ez a tendencia valószínűleg megmarad, mivel a vállalkozások 56%-a számít arra, hogy bizonyos mértékben továbbra is támogatni fogja az otthoni munkavégzést.

Az otthoni munkavégzés növekedése jelentős változásokat hoz abban, hogy a vállalkozások hogyan működnek és kommunikálnak munkatársaikkal, hogyan támogatják a munkavállalói elkötelezettséget és termelékenységet. Az ingatlanigényekre gyakorolt hatás is hasonlóan jelentős lesz. A belvárosi ingatlanok használata elkerülhetetlenül megváltozik, de a belvárosokat újra fel fogják fedezni. Az irodaterület-használat továbbra is jelentős lesz, mivel az embereknek szükségük lesz egy helyre az együttműködéshez és az alkotáshoz, de az összkép valószínűleg jelentősen megváltozik, amikor az új valóságba átlépünk.

 

Konstruktív gondolkodás a gyors helyreállítás érdekében

A BDO EMEA-régióért felelős vezérigazgatója, Trond-Morten Lindberg végkövetkeztetése: „A válság nagyságrendje mindenkit meglepett és – bár a hatása nagyon komoly – rendkívüli rugalmasságra, kreativitásra és gyors döntéshozatalra is láthattunk példákat. Itt az ideje, hogy az üzleti vezetők átgondolják vállalkozásuk jövőjét, és újra megerősítsék üzleti céljaikat. Itt az ideje a konstruktív gondolkodásnak, olyan világos üzleti modellel megtámogatva, amely elősegíti az üzleti prioritások kezelését és extra dimenziót biztosít a stratégiai szintű megfontolásokhoz. Itt az ideje, hogy vezetőként fejlődjünk, és mindenekelőtt bevonjuk és bátorítsuk a fiatalabb generációkat annak érdekében, hogy minden lényeges kérdést kezelni tudjunk.”

 

A felmérésre adott válaszok eredményeként a BDO 10 olyan fontos területet azonosított, amelyeket a szervezetek vezetőinek át kell gondolniuk a jövőbeli üzleti ellenálló képesség megteremtéséhez. Ezek listája a jelentés 19. és 20. oldalán található.

A teljes jelentést itt érhető el: