• Megjelent a PM DAC6 tájékoztató
Hírek:

Megjelent a PM DAC6 tájékoztató

11 február 2021

Vége a nemzetközi adóelkerülést célzó konstrukcióknak

Magyarországon a DAC6 irányelv a 2013. évi XXXVII. törvénybe (Aktv.) került implementálásra. Ehhez kapcsolódóan a Pénzügyminisztérium 2021. február 1-jén tette közzé a határon átnyúló konstrukciókra vonatkozó adatszolgáltatási szabályokról szóló tájékoztatóját. Az ismertető részletes leírást tartalmaz az egyes fogalmak és ismertetőjegyek kapcsán, illetve szemléltető példákkal is segíti a jogalkalmazókat.

Jelen cikkünk a megjelent tájékoztató csupán egy részével foglalkozik. Azonban tekintettel arra, hogy az adatszolgáltatási kötelezettség széles kört céloz meg, valamint tekintettel a kapcsolódó mulasztási bírságra, javasolt kellő körültekintéssel eljárni és akár szakértő segítségét kérni.

A szabályozás központi elemei az olyan határon átnyúló konstrukciók, amelyek rendelkeznek a jogszabályban felsorolt adóelkerülésre utaló ismertetőjegyek valamelyikével. Fontos kiemelni, hogy az Aktv. nem tartalmaz alapvetően fogalmi meghatározást a konstrukcióra vonatkozóan, azonban ez igen tágan értelmezendő.

Ismertetőjegyek

Az ismertetőjegyek alapvetően két csoportba oszthatóak. Egyik részük önmagában olyan kockázatot hordoz, amely önmagában elegendő, hogy adatszolgáltatási kötelezettség keletkezzen. A másik részünk azonban önmagukban túl általánosak, így ezekben az esetekben a főelőny tesztnek való megfelelés is feltétel az adatszolgáltatási kötelezettség keletkezéséhez.

Fő előny vizsgálatára irányuló teszt

A teszt egy objektív teszt, amely a konstrukció eredményeként elérhető adóelőny mértékét és jelentőségét méri össze a konstrukcióval elérhető más előnyökkel. Teljesítettnek kell tekinteni a feltételt, amennyiben a konstrukció valószínűleg nem valósulna meg az adóelőny nélkül.

Ismertetőjegy kategóriák

„A” csoport

Az „A” csoportba tartozó ismertetőjegyek olyan tulajdonságokat foglalnak magukban, amelyek általában kapcsolódnak a piacképes konstrukciókhoz, tehát amelyet a közreműködők jelentős testreszabás nélkül tudnak értékesíteni. Nem feltétel, hogy a konstrukció minden ismertetőjegynek megfeleljen, elég, ha bármelyik általános ismertetőjegy megjelenik.

„B” csoport

Ebbe a csoportba az egymáshoz szorosan nem kapcsolódó, speciális adóelkerülési technikák eredményeit összegyűjtő ismertetőjegyek kerültek. Így például ide tartozik a veszteségek felhasználásának gyorsítása, vagy a források körbe áramoltatása olyan entitásokon keresztül, amelyek nem szolgálnak kereskedelmi célt.

„C” csoport

A kategória a széles értelemben vett hibrid adótervezési konstrukciókat foglalja magában, amelyek – általánosságban – az egyes adójogrendszerek közötti különbségeket használják ki (pl.: ugyanazon eszköz után több országban is adózási szempontból levonás érvényesítése, transzparens entitások).

„D” csoport

A „D” kategória ismertetőjegyei azokat a konstrukciókat vizsgálják, amelyek a pénzügyi számlainformációk adóhatóságok közötti automatikus információcseréjére vonatkozó sztenderdek kijátszására, valamint a tényleges tulajdonosok számára menedékként használható átláthatatlan struktúrák biztosítására irányulnak.

„E” csoport

Az „E” csoport ismertetőjegyei a transzferárazással kapcsolatos konstrukciókra vonatkoznak. Az OECD a nemzetközi vállalkozások és az adóhatóságok részére készült, a kapcsolt vállalkozások közötti árak módosítására vonatkozó iránymutatás 2017 útmutatóként szolgálhat ennek az ismertetőjegynek az értelmezése során.

Jelentéstétel

Az adatszolgáltatást a NAV-hoz a ’KONSTR’ elnevezésű nyomtatványon szükséges teljesíteni. Az Aktv. 43/U. § (1) bekezdése alapján a nyomtatvány adattartalmára vonatkozóan pedig a 43/Y. § (2) bekezdése tartalmaz előírást, így többek között adatot kell szolgáltatni az azonosított ismertetőjegyről, a konstrukcióról és annak értékéről.

A konstrukciót egy, az adóhatóság által generált tagállami hivatkozás azonosítja az Európai Unión belül. Tekintettel arra, hogy egy konstrukcióban az adatszolgáltatók lehetnek több államban is, illetve több közreműködőt is érinthet az adatszolgáltatás, az elsőként adatot szolgáltatónak szükséges értesítenie a többi általa ismert adatszolgáltatót a hivatkozási számról.

Amennyiben a fentiekkel kapcsolatban bármilyen további kérdésük merülne fel, a BDO Magyarország Adótanácsadó Kft. csapata készséggel áll az Önök rendelkezésére.

Kapcsolat: [email protected]

DAC6: Tovább a szolgáltatásra!