• KATA törvénymódosítás
Hírek:

KATA törvénymódosítás

15 július 2022

Az Országgyűlés 2022. július 12-én kivételes eljárásban elfogadta a KATA törvény módosítását, amelynek hatására szeptembertől jelentősen megváltozik a kisadózó vállalkozások tételes adója. Hírlevelünkben összefoglaljuk a legfontosabb változásokat, és azt is, mit tehetnek azok, akik szeptembertől már nem választhatják ezt az adózási formát.

Az új törvény nem a KATA eddigi szabályait módosítja, hanem egy új adózási formát hoz létre (új KATA) úgy, hogy 2022. szeptember 1-ével megszűnteti a jelenleg hatályos szabályok szerint létrejött KATA adóalanyiságát mindenkinek.

Az új KATA alanyiságot csak a lakosság részére saját szolgáltatást nyújtó, terméket értékesítő egyéni vállalkozók választhatják. Ennek értelmében az új KATA alanyoknak így csak magánszemélyektől származhat bevétele. Kivételt képeznek ez alól a taxis személyszállítást végzők, akik a továbbiakban is nyújthatnak szolgáltatást jogi személyek részére.

További újdonság, hogy a módosítás értelmében az új KATA alanyiságot csak a főállású egyéni vállalkozók választhatják, így például a jogi személyek, az öregségi nyugdíjban részesülők, a más vállalkozásban társas vállalkozók valamint a mellékállású kisadózók kikerülnek az új KATA szabályozás alól.

A módosítás évi 18 millió forint bevételi értékhatárig teszi lehetővé a kedvezményes adózási módot az egyéni vállalkozóknak. Az adó mértéke minden kisvállalkozó számára egységesen havi 50 ezer forint.

A fenti szabályok 2022. szeptember 1-én lépnek hatályba, Az új KATA alanyiságot mindenkinek választania kell (a jelenleg a KATA hatálya alá tartozó egyéni vállalkozóknak is). A bejelentés 2022. augusztus 1-től tehető meg a NAV-nál. Bár a választást 2022. augusztus 31-ig be kell jelenteni, de ha ez nem történik meg, az egyéni vállalkozó jogosult ezen választását még 2022. szeptember 25-éig megtenni a 2022. szeptember hónapra is.

Aki nem felel meg az új KATA feltételeinek, annak 2022. szeptember 1-én megszűnik a KATA alanyisága, és ezért más adózási formát kell választania, illetve, ha nem választ, akkor a vállalkozási formájára vonatkozó általános szabályok szerint fog adózni. Aki nem tudja vállalni, hogy szeptembertől csak magánszemélytől szerez bevételt, vagy nem főállású egyéni vállalkozó, a továbbiakban a következők szerint adózhat

I. Egyéni vállalkozók

Vállalkozói SZJA

Amennyiben az egyéni vállalkozó eltérő adózási formát nem választ, a vállalkozói SZJA szabályai szerint kell adóznia. A vállalkozói SZJA mértéke 9 százalék, a vállalkozói osztalékalap után pedig az adó mértéke 15 százalék. A vállalkozói SZJA adóalapot a vállalkozónak a teljes bevételéből a költségek levonásával, a törvényben meghatározott tételekkel korrigálva kell meghatározni, a vállalkozói osztalékalapot pedig az adózás utáni vállalkozói jövedelemből kell kiszámítani.

Vállalkozói jövedelem szerinti adózás esetén tételes nyilvántartás vezetése szükséges minden, a vállalkozói tevékenységeddel kapcsolatos, bevételről és kiadásról.

Átalányadózás

Az egyéni vállalkozók számára a másik lehetőség az átalányadózásra való áttérés. Az áttérés a 2022. adóévre vonatkozóan 2022. október 31-éig jelenthető be. Az átalányadózó vállalkozóknak a tevékenységük alapján alkalmazható vélelmezett költséghányad szerint számolt jövedelme alapján kell megfizetnie az adókat és járulékokat.

Átalányadózás választása esetén a vállalkozóknak a bevételük alapján kell kiszámolniuk az adóalapjukat a törvény által meghatározott költségszint figyelembevételével. Az adó alapja alapesetben a bevétel 60 százaléka, de a vállalkozó tevékenységétől függően akár 10 százalék is lehet, emellett egy mentesített jövedelemrész is bevezetésre került. Az éves minimálbér felét el nem érő jövedelem után nem kell személyi jövedelemadót fizetnie az átalányadózást választó egyéni vállalkozónak.

II. Jogi személyek

A jelenleg KATA alany jogi személyek szeptember 1-jétől automatikusan a nyereséget terhelő 9%-os társasági adó hatálya alá kerülnek. Az áttéréskor nyitómérleget kell készíteniük, amelyet könyvvizsgálóval kell ellenőriztetniük. Amennyiben ezt nem kívánják megtenni, a végelszámolás mellett dönthetnek.

Jogi személyként ugyanakkor lehetőség van bejelentkezni a kisvállalati adó (KIVA) hatálya alá. A KIVA egy egyszerűsített, 10% mértékű adózási forma, amelyet a kisvállalkozások választhatnak a társasági adózás helyett. Az adó alapja a személyi jellegű kifizetéseknek a tőke és osztalékműveletek egyenlegével növelt összege, módosítva néhány további tétellel. A KIVA jogi személyek számára a KATA hatálya alól való kikerüléskor, amennyiben a további működés mellett döntenek, jó választás lehet.